Czym jest faktura korygująca i czym różni się od noty korygującej?