Likwidacja środka trwałego w księgach rachunkowych