Obsługa kadrowo-płacowa

Szukasz kompleksowych usług księgowych z zakresu obsługi kadrowo-płacowej? Wybierz mądrze – postaw na Calculer Biuro Rachunkowe Kadry i płace Bielsko-Biała, Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/3, 43-300 Bielsko-Biała, 575 314 115. Kadry i płace świadczymy profesjonalne usługi księgowe dla firm i osób fizycznych. Nasze biuro rachunkowe bielsko-biała i doświadczony zespół jest gotowy zapewnić dokładne, niezawodne i bezpieczne rozwiązania kadrowo, płacowe i księgowe dostosowane do konkretnych potrzeb.

Usługi prowadzenia KPiR

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w obrębie obsługi kadrowo-płacowej? Niezależnie od charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej możesz liczyć na kompleksową pomoc w następujących kwestiach:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • rejestry ZUS oraz VAT

Dzięki ponad 22-letniemu doświadczeniu nasz zespół specjalistów jest gotów zapewnić dokładne, niezawodne i bezpieczne rozwiązania w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, co pozwoli Ci w pełni skupić się na rozwoju firmy ze świadomością, że Twoje finanse są w najlepszych rękach.

Dołącz do setek zadowolonych Klientów – skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie i przekonaj się, jak wspólnymi siłami rozwiniemy Twój biznes!

Dlaczego potrzebujesz naszych usług?

Obsługa kadrowo-płacowa – na czym polega?

Zagadnienia związane z obsługą kadrowo-płacową pojawiają się najczęściej w sytuacji, kiedy przedsiębiorca postanawia zatrudnić w swojej firmie pracowników. Rodzi to konieczność podejmowania szeregu dziań wymagających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do dotkliwych i kosztownych konsekwencji. W doskonały sposób tłumaczy to, dlaczego warto zastanowić się nad powierzeniem tych obowiązków profesjonalistom z biura rachunkowego.
 
W ramach obsługi kadrowej świadczone są m.in. usługi związane prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji, sporządzaniem umów o pracę, świadectw pracy czy wypowiedzeń. Profesjonalnie świadczona obsługa w tym zakresie to także bieżący stały kontakt specjalistów z biura rachunkowego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), urzędem skarbowym oraz innymi organami administracji państwowej. Ważna jest również prawidłowa i bezpieczna archiwizacja dokumentacji pozwalającej odtworzyć historię zatrudnienia pracowników.
 
Obsługa płacowa skupia się natomiast bardziej na wymiarze finansowym, co wiąże się m.in. z przygotowywaniem listy płac i zaświadczeń o zarobkach, rozliczaniem umów cywilnoprawnych, sporządzaniem rocznych deklaracji i rozliczaniem podatku dochodowego,  czy z optymalizacją kosztów zatrudnienia. W tym obszarze również ważny jest stały kontakt  z ZUS-em, urzędem skarbowym i innymi organami administracji państwowej.
 
Powierzając obsługę kadrowo-płacową wyspecjalizowanym biurom rachunkowym można liczyć na jeszcze szerszy zestaw usług dopasowanych ściśle do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Mowa tu np. o reprezentowaniu klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), doradztwie w zakresie prawa pracy czy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Obsługa kadrowo-płacowa jest zatem dziedziną obejmującą szereg działań, wymagających odpowiedniej specjalizacji i doświadczenia. Mając na uwadze tak różnorodny charakter działań, warto powierzyć te obowiązki profesjonalistom.


Do kogo jest skierowana usługa obsługa kadrowo-płacowa?

Wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający w swojej firmie pracowników mają obowiązek prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej. W małej skali zadanie to może wziąć na barki sam przedsiębiorca, ale szeroki zakres wymaganych czynności i konieczność nieustannej interpretacji zmieniających się przepisów, mogą pochłaniać wiele czasu i energii. Dlatego obsługą kadrową w firmach zajmują się często, w zależności od skali prowadzonego biznesu, pojedynczy specjaliści lub całe zespoły kadrowo-płacowe. Jednak to nie wszystko.
 
Innym rozwiązaniem, jest przekazanie obsługi kadrowo-płacowej “poza firmę”. Pojedyncze zadania lub całość obsługi mogą realizować wyspecjalizowane biura rachunkowe w ramach outsourcingu kadrowo-płacowego (payroll outsourcing). Wybór takiej opcji to często niższe koszty oraz więcej swobody i czasu, który przeznaczyć można na rozwój efektywności prowadzonego biznesu.

Co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej?

Obsługa kadrowo-płacowa jest pojęciem bardzo różnorodnym. Wystarczy wspomnieć, że wsparcie w tym zakresie świadczą m.in. doświadczeni księgowi, doradcy podatkowi, specjaliści od prawa pracy i BHP czy biegli rewidenci. Do najczęściej oferowanych usług w ramach obsługi kadrowo-płacowej zaliczyć można:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie listy płac,
 • przygotowywanie umów zlecenie, umów o dzieło i umów o pracę,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • realizację zadań związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • kontakt i przekazywanie dokumentacji do ZUS,
 • tworzenie zestawień i raportów kadrowych.


Co jeszcze obejmuje obsługa kadrowo-płacowa?

Zakres i rodzaj usług świadczonych w ramach obsługi kadrowo-płacowej zależy od oferty konkretnego biura rachunkowego lub innej firmy specjalizującej się w tym obszarze. Część z nich wychodzi poza standardowy katalog możliwości, proponując rozwiązania dopasowane do charakterystycznej specyfiki działalności klienta. Firmy zewnętrzne świadczące obsługę kadrowo-płacową mogą cechować się dużą elastycznością w tym zakresie. W efekcie można liczyć na indywidualny pakiet usług obejmujący np.:
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • optymalizację kosztów zatrudnienia,
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli organów skarbowych lub Państwowej Inspekcji Pracy,
 • usługi z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • tworzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami klienta.

Zalety obsługi kadrowo-płacowej

Odpowiednio dobrany i skonfigurowany outsourcing obsługi kadrowo-płacowej oznacza szereg mniej lub bardziej oczywistych korzyści. Zaliczamy do nich:
 • Niższe koszty — outsourcing realizowany przez zewnętrzne biuro rachunkowe może być rozwiązaniem wyraźnie tańszym niż prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej w strukturach firmy. Nie ma tu konieczności ponoszenia kosztów związanych z rekrutacją specjalistów, szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zespołu, ani opłat licencyjnych związanych z zapotrzebowaniem na profesjonalne oprogramowanie komputerowe.
 • Dostęp do wsparcia doświadczonych specjalistów reprezentujących różne dziedziny — obsługa kadrowo-płacowa jest dziedziną wymagającą kompetencji w różnych obszarach związanych m.in. z rachunkowością, prawem pracy czy przepisami BHP. Dzięki outsourcingowi znika niepokój związany z nierzetelną i niezgodną z przepisami działalnością w tym zakresie.
 • Oszczędność czasu i energii — przekazanie obsługi kadrowo-płacowej w ręce profesjonalistów pozwala skupić się na obszarach pozwalających zwiększyć skalę, efektywność, a co za tym idzie satysfakcję z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Bezpieczna archiwizacja i lepsza kontrola dokumentów — odpowiedzialność w tym zakresie ponosi podmiot prowadzący obsługę kadrowo-płacową. Daje to również możliwość zamawiania szczegółowych i specjalistycznych raportów w tym zakresie.
 • Dokładniejsze planowanie przyszłych przepływów pieniężnych — jeśli obsługa kadrowo-płacowa świadczona jest w ramach jednej miesięcznej opłaty, to łatwiej jest planować wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wady obsługi kadrowo-płacowej

Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej firmie zewnętrznej, pomimo wielu zalet, ma też swoje wady. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich można ograniczyć już na starcie, wybierając zaufanego partnera o dużym doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku. Wśród najczęściej spotykanych obaw związanych z outsourcingiem obsługi kadrowo-płacowej wymienić można:
 • konieczność przekazywania poufnej dokumentacji poza firmę,
 • uzależnienie się przedsiębiorstwa od firmy outsourcingowej,
 • nieuzasadniony wzrost kosztów za usługi firmy zewnętrznej,
 • niespodziewane zakończenie współpracy, co powoduje nagłą utratę dostępu do wyspecjalizowanej kadry.


Komu warto zlecić usługi kadrowo-płacowe?

Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe oferowane są przez wiele biur rachunkowych i wyspecjalizowanych podmiotów. Przed szczegółową analizą cennika i zakresu oferowanego wsparcia, warto sprawdzić renomę firmy świadczącej usługi tego typu. Cennymi wskazówkami może być staż na rynku, kompetencje właściciela i zatrudnionej kadry oraz opinie i referencje dotychczasowych klientów. Podpowiedzią może być również wygląd strony internetowej oraz stosowane oprogramowanie i technologie pozwalające np. na obsługę zdalną, elektroniczny obieg dokumentów oraz ich bezpieczną archiwizację.

Dlaczego warto skorzystać z obsługi kadrowo-płacowej świadczonej przez biuro rachunkowe?

Obsługa kadrowo-płacowa świadczona przez biuro rachunkowe pozwala przede wszystkim ograniczyć koszty. W zależności od skali działalności firmy mogą być to zarówno obciążenia związane z rekrutacją pojedynczego specjalisty, jak i z koniecznością stworzenia całego zespołu i budową odrębnego działu w strukturze przedsiębiorstwa. Trzeba przy tym pamiętać o konieczności wyposażenia pracowników w odpowiednie narzędzia i profesjonalne oprogramowanie pozwalające prowadzić efektywnie obsługę kadrowo-płacową.
 
Jeśli do niższych kosztów dodamy więcej czasu, który można przeznaczyć na rozwój kluczowych obszarów prowadzonego biznesu oraz odejmie się paraliżującą niepewność związaną z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych w warunkach dynamicznie zmieniających się przepisów, to odpowiedź na zadane pytanie nasuwa się sama. Przed podjęciem decyzji trzeba tylko wybrać odpowiedniego partnera.

Jak działamy?

Chociaż nasze biura zlokalizowane są w Bielska-Białej i w Górkach Małych, to nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Aby umówić się na spotkanie wystarczy skontaktować się z nami:
Podczas pierwszego spotkania omawiamy z Klientem szczegółowy zakres i zasady współpracy, ustalimy strategię podatkową oraz uzgadniamy sposób i termin dostarczania dokumentów — można przekazywać je osobiście w siedzibie biura, kurierem i online. Ofertę przedstawiamy zawsze w prosty i zrozumiały sposób. Naturalnie zachęcamy również do zadawania pytań.
 

Co zyskujesz?

Działalność Biura Rachunkowego Calculer opiera się na sześciu kluczowych wartościach: terminowości, doświadczeniu, zaangażowaniu, skuteczności działania, profesjonalizmie i partnerstwie. Bez względu na to, czy prowadzisz dojrzały i ustabilizowany biznes, czy dopiero zakładasz działalność gospodarczą, jesteśmy po to, by wspierać Cię w dążeniu do wyznaczonych celów. Dzięki naszemu wsparciu zyskasz spokój, czas i energię, którą wykorzystasz w najlepszy dla siebie sposób.


Wybierając Calculer otrzymujesz dostęp nie tylko do profesjonalnej obsługi kadrowo-płacowej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które przełożą się na poprawę wyników finansowych Twojej firmy!

Dodatkowe usługi, które możemy zaproponować

Kompleksowe świadczenie usług księgowych i rachunkowych — brzmi dobrze, ale często to obietnice bez pokrycia. Traktujemy naszych Klientów i nasz biznes na poważnie, dlatego oprócz usług związanych z prowadzeniem KPiR oferujemy również:
 • usługę prowadzenia ryczałtu
 • obsługę kadrowo-płacową firm
 • rozliczanie ZUS, US, PFRON, RP7
 • outsourcing księgowy
 • outsourcing kadrowo-płacowy
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • optymalizację kosztów zatrudnienia
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • reprezentowanie Klienta przed PIP.
Usługi Biura Rachunkowego Calculer dopasowane są do specyficznych potrzeb przedsiębiorców oraz do skali prowadzonego biznesu. Oferujemy również wsparcie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Opinie naszych klientów

Zaufali nam

Cały czas jesteśmy do dyspozycji klienta!

Na początku współpracy zapraszamy na spotkanie w celu:

 • ustalenia zakresu i zasad współpracy
 • uzgodnienia sposobu oraz terminu dostarczania dokumentów
 • ustalenia strategii podatkowej

U nas Twoja firma posiada:

 • gwarancję poufności danych
 • elektroniczną kopię wszystkich baz danych
 • informacje o bieżących zmianach w systemie podatkowym