Nasza oferta

Calculer Biuro Rachunkowe Oferta Bielsko-Biała, Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/3, 43-300 Bielsko-Biała, 575 314 115. Zakres usług Usługi prowadzenia KPiR, Usługa prowadzenia ryczałtu, Obsługa kadrowo-płacowa firm, ZUS i inne Zapraszamy do skorzystania z naszych usług biuro rachunkowe bielsko-biała.

Prowadzenie KPiR (księgi przychodów i rozchodów)

W ramach naszej usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nasi klienci, których obsługujemy na terenie całego kraju, mogą liczyć na kompleksową pomoc w następujących kwestiach:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • rejestry ZUS oraz VAT

Ewidencja przychodów – ryczałt przychodów ewidencjonowanych

W ramach usługi prowadzenia ewidencji ryczałtu gwarantujemy:

 • prowadzenie obowiązkowych ewidencji
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży do celów podatku VAT
 • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
 • przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie list płac
 • rozliczenie umów zleceń oraz o dzieło
 • przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy
 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego
 • optymalizację kosztów zatrudnienia
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • usługi w zakresie BHP oraz badań lekarskich
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Obsługa ZUS

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów za osoby ubezpieczone
 • przekazywanie dokumentacji drogą elektroniczną
 • zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • zgłaszanie w ZUS płatników składek
 • prowadzenie w imieniu podatnika korespondencji z ZUS
 • sporządzanie korekt
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS druków Z-3 i Z-3a
 • przekazywanie do ZUS druków L-4
 • występowanie z wnioskami o przywrócenie terminu na ubezpieczenie chorobowe

Dodatkowo każda usługa księgowa wzbogacona jest o:

 • stałą obsługę klienta
 • weryfikację dokumentów księgowych (sprawdzanie ich poprawności)
 • informowanie klienta o zmianach w prawie
 • ustalenie strategii podatkowej
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji (PIT, CIT, VAT-7, VAT-UE, GUS, ZUS)
 • sporządzanie zeznań podatkowych
 • tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb klienta
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, ZUS

Inne usługi

 • wyliczanie obowiązkowych odpisów na PEFRON, sporządzanie deklaracji
 • składanie do PEFRON wniosków o refundację składek ZUS
 • składanie do PEFRON wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • sporządzenie sprawozdań GUS
 • obsługa w zakresie BHP
 • sporządzanie dokumentów na potrzeby klienta

Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy to przekazanie pełnej obsługi księgowej i rachunkowej podmiotowi zewnętrznemu.

Biuro świadczy usługi outsourcingu księgowego, w ramach skorzystania z tej usługi zapewniamy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży/zakupu
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • kontrolę dokumentów pod kątem rachunkowo-podatkowym
 • obsługa sekretarska kontroli podatkowych
 • archiwizację fizyczną (maksymalnie do 24 miesięcy)

Outsourcing kadry i płace

Outsourcing kadrowo-płacowy to przekazanie pełnej obsługi kadrowo-płacowej podmiotowi zewnętrznemu.

Usługa ta obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie list płac
 • rozliczanie umów o dzieło oraz o zlecenie
 • obsługa BHP
 • zgłaszanie w ZUS płatników składek
 • reprezentacja przed PIP
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy
 • prowadzenie akt w formie elektronicznej