• slide

ZAPOZNAJ SIE Z NASZĄ OFERTĄ:

Usługi prowadzenia KPiR

W ramach naszej usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nasi klienci, których obsługujemy na terenie całego kraju, mogą liczyć na kompleksową pomoc w następujących kwestiach:

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- rejestry ZUS oraz VAT

Usługa prowadzenia ryczałtu

W ramach usługi prowadzenia ewidencji ryczałtu gwarantujemy:

- prowadzenie obowiązkowych ewidencji
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży do celów podatku VAT
- ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
- przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS

 

Obsługa kadrowo-płacowa firm

- sporządzanie list płac
- rozliczenie umów zleceń oraz o dzieło
- przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy
- sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego
- optymalizację kosztów zatrudnienia
- doradztwo w zakresie prawa pracy
- usługi w zakresie BHP oraz badań lekarskich
- reprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

ZUS

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów za osoby ubezpieczone
- przekazywanie dokumentacji drogą elektroniczną
- zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą
- wyrejestrowanie z ubezpieczeń
- zgłaszanie w ZUS płatników składek
- prowadzenie w imieniu podatnika korespondencji z ZUS
- sporządzanie korekt
- sporządzanie i przekazywanie do ZUS druków Z-3 i Z-3a
- przekazywanie do ZUS druków L-4
- występowanie z wnioskami o przywrócenie terminu na ubezpieczenie chorobowe

Dodatkowo każda usługa księgowa wzbogacona jest o:

- stałą obsługę klienta
- weryfikację dokumentów księgowych (sprawdzanie ich poprawności)
- informowanie klienta o zmianach w prawie
- ustalenie strategii podatkowej
- sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji (PIT, CIT, VAT-7, VAT-UE, GUS, ZUS)
- sporządzanie zeznań podatkowych
- tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb klienta
- reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, ZUS


Inne usługi

- wyliczanie obowiązkowych odpisów na PEFRON, sporządzanie deklaracji
- składanie do PEFRON wniosków o refundację składek ZUS
- składanie do PEFRON wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
- sporządzenie sprawozdań GUS
- obsługa w zakresie BHP
- sporządzanie dokumentów na potrzeby klienta

Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy to przekazanie pełnej obsługi księgowej i rachunkowej podmiotowi zewnętrznemu.

Biuro świadczy usługi outsourcingu księgowego, w ramach skorzystania z tej usługi zapewniamy:
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
- prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży/zakupu
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- kontrolę dokumentów pod kątem rachunkowo-podatkowym
- obsługa sekretarska kontroli podatkowych
- archiwizację fizyczną (maksymalnie do 24 miesięcy) 

Outsourcing kadry i płace

Outsourcing kadrowo-płacowy to przekazanie pełnej obsługi kadrowo-płacowej podmiotowi zewnętrznemu.

Usługa ta obejmuje:
- prowadzenie akt osobowych
- przygotowywanie list płac
- rozliczanie umów o dzieło oraz o zlecenie
- obsługa BHP
- zgłaszanie w ZUS płatników składek
- reprezentacja przed PIP
- sporządzanie rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
- bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy
- prowadzenie akt w formie elektronicznej

KONTAKT

Ewa Haduch

575 314 115
biuro.calculer@gmail.com

ul. Piłsudskiego 7/3
43-300 Bielsko-Biała

ul. Zamilerze 27
43-436 Górki Małe

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE

NASZE SPECJALIZACJE

Usługi w zakresie KPiR

Prowadzenie ewidencji ryczałtu, karty podatkowej

Prowadzenie ewidencji VAT

Kadry i płace, ZUS

Sporządzanie rocznego rozliczenia

Rozliczanie ZUS, US, PEFRON, RP7

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Reprezentowanie klienta przed PIP