Prowadzenie KPiR (księgi przychodów i rozchodów)

Szukasz kompleksowej obsługi księgowej z zakresu prowadzenia ewidencji przychodów? Wybierz mądrze – postaw na Calculer Biuro Rachunkowe Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu Bielsko-Biała, Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/3, 43-300 Bielsko-Biała, 575 314 115. Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu świadczymy profesjonalne usługi księgowe dla firm i osób fizycznych. Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu dokumentacji? Nasze biuro rachunkowe bielsko-biała prowadzi ewidencję ryczałtową zapewnia profesjonalne usługi księgowe, które pomogą uporządkować Twoje firmę! Zyskaj spokój, na jaki zasługujesz, dzięki naszemu niezawodnemu i bezpiecznemu systemowi. 


Usługi prowadzenia KPiR

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w obrębie prowadzenia KPiR? Niezależnie od charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej ewidencja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów jest Twoim obowiązkiem.

W ramach naszej usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nasi klienci, których obsługujemy na terenie całego kraju, mogą liczyć na kompleksową pomoc w następujących kwestiach:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • rejestry ZUS oraz VAT

Nasza usługa prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest skierowana do klientów z całego kraju, którzy poszukują profesjonalnej pomocy w zakresie prowadzenia swoich księgowości. Oferujemy szeroki zakres usług, które obejmują prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co pozwala na precyzyjne rozliczenie podatków i uniknięcie niepotrzebnych kar. Ponadto, dokonujemy kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, co pozwala na zachowanie porządku w dokumentacji i uniknięcie błędów.


Nasi specjaliści pomagają również w prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, co umożliwia sprawne i szybkie załatwienie wszelkich spraw związanych z podatkami. Prowadzimy także ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, co pozwala na lepsze zarządzanie firmą i uniknięcie strat. Nasza usługa obejmuje również prowadzenie ewidencji wyposażenia, co ułatwia kontrolę nad firmowym mieniem i umożliwia lepsze planowanie wydatków. Oprócz tego, oferujemy również prowadzenie rejestrów ZUS i VAT, co pozwala na sprawne i szybkie rozliczenie się z tymi obowiązkami. Dzięki naszej kompleksowej usłudze prowadzenia KPiR, nasi klienci mogą skupić się na rozwoju swojej działalności, a my zajmiemy się wszelkimi sprawami związanymi z księgowością.


Dzięki ponad 22-letniemu doświadczeniu nasz zespół specjalistów jest gotów zapewnić dokładne, niezawodne i bezpieczne rozwiązania w zakresie prowadzenia KPiR, co pozwoli Ci w pełni skupić się na rozwoju firmy ze świadomością, że Twoje finanse są w najlepszych rękach. Dołącz do setek zadowolonych Klientów – skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie i przekonaj się, jak wspólnymi siłami rozwiniemy Twój biznes!

Dlaczego potrzebujesz naszych usług?

Co to jest KPiR?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) zwana także podatkową księgą przychodów i rozchodów (PKPiR) jest popularnym narzędziem pozwalającym na ewidencję osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzenie KPiR służy przede wszystkim prawidłowemu określeniu wysokości podstawy opodatkowania, dzięki czemu można oszacować kwotę zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z rozwiązania tego mogą korzystać firmy rozliczające się:
 • według skali podatkowej (12% dla rocznego dochodu do 120.000 zł i 32% dla rocznego dochodu powyżej 120.000 zł), 
 • liniowo (19% bez względu na wysokość rocznych dochodów). 
Księga przychodów i rozchodów jest także bardzo wartościowym dokumentem dla samego przedsiębiorcy. Może on na jej podstawie ocenić efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje zmierzające do zwiększenia przychodów lub ograniczenia kosztów, co ostatecznie wpływa na wysokość osiąganych dochodów. 
 
KPiR jest również niezbędnym dokumentem w trakcie wnioskowania o kredyt lub pożyczkę. To przede wszystkim na podstawie księgi przychodów i rozchodów bank ocenia, czy przedsiębiorąca ma wystarczającą zdolność kredytową, aby zaciągnąć zobowiązanie na wnioskowaną kwotę. Powyższe przykłady tylko potwierdzają, jak ważne jest prawidłowe prowadzenie KPiR. Warto zatem pomyśleć, czy nie powierzyć tego zadania specjalistom z Biura Rachunkowego Calculer.

Czy można prowadzić KPiR samodzielnie?

Z założenia KPiR jest ewidencją uproszczoną opartą na osiąganych w ramach działalności przychodach i kosztach ich uzyskania. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić KPiR samodzielnie. Można to robić w formie papierowej lub elektronicznie — za pomocą stworzonych w tym celu programów i aplikacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik nie ma już obowiązku drukowania księgi za poprzedni miesiąc do 20. dnia każdego miesiąca. Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia KPiR powinien zastanowić się, czy nie przekazać tego obowiązku w ręce profesjonalnych księgowych, a zaoszczędzony w ten sposób czas i energię przeznaczyć na rozwój prowadzonego biznesu. 


Czym jest KPiR i dla kogo jest przeznaczona?

Jak wspominaliśmy wcześniej księga przychodów i rozchodów jest narzędziem pozwalającym na ewidencję przychodów i kosztów generowanych przez prowadzoną działalność gospodarczą. W KPiR mogą też być uwzględnione zakupy towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Ewidencja obejmuje m.in. zsumowane przychody i koszty w wybranych okresach, ich opis, a także datę ich wystąpienia. 
 
Podatnicy zobowiązani są do prowadzenia KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób rzetelny, czyli odzwierciedlający szczegółowo stan faktyczny. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do szeregu mniej lub bardziej dotkliwych konsekwencji. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy wybranych podmiotów, ale istnieją też ograniczenia w tym zakresie. Szczegółowo opisujemy je w kolejnym rozdziale.

Jakie firmy powinny prowadzić KPiR?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek prowadzenia KPiR mają osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki partnerskie i spółki jawne, których właścicielami są osoby fizyczne. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, kiedy przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wymienionych podmiotów nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro.
 
Limit ten przeliczany jest na walutę polską po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (NBP) z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok obrotowy. W wyliczeniach limitu na 2023 rok obowiązuje zatem kurs z dnia 3 października 2022 r., który wynosił 4,8272 zł/euro. W rezultacie prowadzenie KPiR w 2023 r. jest dostępne jedynie dla wymienionych wcześniej podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyły 9.654.400 zł. Przekroczenie limitu oznacza konieczność prowadzenia ewidencji za pomocą ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).
 
2.000.0000 EUR x 4,8272 PLN/EUR = 9.654.400 PLN
 
Ponadto do prowadzenia KPiR zobowiązane są również osoby duchowne (jeśli nie zdecydowały się na rozliczanie za pomocą zryczałtowanego podatku dochodowego), osoby zajmujące się działami produkcji rolnej (jeśli mają zamiar prowadzić ewidencję tego typu), osoby wykonujące działalność w formie agencji i umów zlecenia oraz armatorzy. 

Jakie przyjąć kryteria wyboru biura rachunkowego?

Przedsiębiorcy podczas wyboru biura rachunkowego najczęściej kierują się kryterium ceny. Z jednej strony jest to podejście zrozumiałe. Z drugiej strony trzeba pamiętać o szeregu innych czynników, które wpływają na jakość i zadowolenie ze współpracy ze specjalistami z biura rachunkowego. Dlatego podczas wyboru księgowego, warto oprócz kryterium ceny, wziąć pod uwagę również:
 • rodzaj i zakres oferowanych usług,
 • doświadczenie w branży oraz kompetencje pracowników i właściciela biura,
 • poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych,
 • zakres i wartość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej biura,
 • zaplecze technologiczne i możliwość zdalnego załatwiania spraw,
 • pozytywne referencje i opinie dotychczasowych Klientów,
 • możliwość spotkania ze specjalistą w siedzibie biura,
 • możliwość dojazdu pracownika biura do siedziby firmy.
Biuro Rachunkowe Calculer doskonale wpisuje się w powyższe kryteria oraz świadczy usługi w konkurencyjnych cenach. Szczegółowe informacje na temat zakresu oferowanej przez nas współpracy oraz opłat są dostępne na naszej stronie internetowej. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu. 

Dlaczego warto zlecić prowadzenie KPiR?

Samodzielne prowadzenie KPiR może być czynnością czasochłonną. Wiele jednak zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby dokumentów potwierdzających dokonywane operacje. Prowadzenie ewidencji wymaga zachowania zasad rzetelności i niewadliwości. Nakłada to zatem na przedsiębiorcę obowiązek dokonywania zapisów w KPiR w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty. Z kolei kierując się zasadą niewadliwości podatnik musi prowadzić ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Samodzielne prowadzenie KPiR, choć na pierwszy rzut oka wydaje się czynnością nieskomplikowaną, może budzić wiele wątpliwości i wymaga od podatnika śledzenia zmieniających się przepisów. Niepewność w tym zakresie może przekładać się na inne aspekty prowadzonego biznesu. Wyjaśnia to, dlaczego przedsiębiorcy decydują się powierzać obowiązek prowadzenia KPiR profesjonalnym księgowym. Decyzja ta pozwala oszczędzić czas i energię, którą można poświęcić na rozwój prowadzonej działalności. 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – oferta

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Na nasze wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z całego kraju. W razie potrzeby nie widzimy przeszkód, aby spotkać się z Klientem w siedzibie firmy, naszym biurze lub innym wyznaczonym miejscu. Oddając prowadzenie KPiR w nasze ręce masz pewność, że ewidencja będzie prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy, a Ty skupisz się w pełni na kluczowych obszarach prowadzonej przez siebie działalności. 


Zakres usługi prowadzenia KPiR

Prowadzenie KPiR, choć na pierwszy rzut oka wydaje się proste, jest określeniem bardzo pojemnym, dotyczącym wielu zagadnień i czynności. Decydując się na wsparcie Biura Rachunkowego Calculer w tym zakresie można liczyć m.in. na:
 • prowadzenie KPiR,
 • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym,
 • rejestry ZUS i VAT.
Prowadzenie KPiR w Biurze Rachunkowym Calculer to nie tylko kompleksowa pomoc w zarządzaniu finansami firmy, ale również pełne wsparcie na wielu płaszczyznach.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – cena

Doskonale rozumiemy, że cena jest jednym z podstawowych kryteriów związanych z wyborem biura rachunkowego, dlatego oferujemy konkurencyjne stawki. Obsługę Klientów prowadzących księgowość uproszczoną, obejmującą zarówno prowadzenie KPiR, jak i ryczałt, prowadzimy w ramach trzech pakietów:
 • Pakiet Micro w cenie 250 zł netto miesięcznie — obejmuje do 5 wpisów księgowych.
 • Pakiet Mini w cenie 300 zł netto miesięcznie — obejmuje do 20 wpisów księgowych.
 • Pakiet Standard w cenie 350 zł netto miesięcznie — obejmuje do 50 wpisów księgowych.
Wiemy również, że każda działalność rządzi się swoimi prawami i jesteśmy gotowi na dostosowanie naszych stawek do specyficznych oczekiwań naszych Klientów. Ostateczne koszty współpracy ustalamy indywidualnie. Zakładając działalność gospodarczą ze wsparciem naszego biura można liczyć na:
 • Rejestrację firmy i doradztwo przy wyborze formy opodatkowania — bezpłatnie.
 • Konsultację w zakresie podatków oraz spraw kadrowo-płacowych — bezpłatnie. 
 • Wysyłkę elektroniczną deklaracji podatkowych i ZUS — bezpłatnie.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia — bezpłatnie.

Jak działamy?

Chociaż nasze biura zlokalizowane są w Bielska-Białej i w Górkach Małych, to nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Aby umówić się na spotkanie wystarczy skontaktować się z nami:
Podczas pierwszego spotkania omawiamy z Klientem szczegółowy zakres i zasady współpracy, ustalimy strategię podatkową oraz uzgadniamy sposób i termin dostarczania dokumentów — można przekazywać je osobiście w siedzibie biura, kurierem i online. Ofertę przedstawiamy zawsze w prosty i zrozumiały sposób. Naturalnie zachęcamy również do zadawania pytań.
 

Co zyskujesz?

Działalność Biura Rachunkowego Calculer opiera się na sześciu kluczowych wartościach: terminowości, doświadczeniu, zaangażowaniu, skuteczności działania, profesjonalizmie i partnerstwie. Bez względu na to, czy prowadzisz dojrzały i ustabilizowany biznes, czy dopiero zakładasz działalność gospodarczą, jesteśmy po to, by wspierać Cię w dążeniu do wyznaczonych celów. Dzięki naszemu wsparciu zyskasz spokój, czas i energię, którą wykorzystasz w najlepszy dla siebie sposób.

Dołącz do grona przedsiębiorców z całej Polski, którzy w spokoju mogą skupiać się na rozwoju własnego biznesu!


Dodatkowe usługi, które możemy zaproponować

Kompleksowe świadczenie usług księgowych i rachunkowych — brzmi dobrze, ale często to obietnice bez pokrycia. Traktujemy naszych Klientów i nasz biznes na poważnie, dlatego oprócz usług związanych z prowadzeniem KPiR oferujemy również:
 • usługę prowadzenia ryczałtu
 • obsługę kadrowo-płacową firm
 • rozliczanie ZUS, US, PFRON, RP7
 • outsourcing księgowy
 • outsourcing kadrowo-płacowy
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • optymalizację kosztów zatrudnienia
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • reprezentowanie Klienta przed PIP.
Usługi Biura Rachunkowego Calculer dopasowane są do specyficznych potrzeb przedsiębiorców oraz do skali prowadzonego biznesu. Oferujemy również wsparcie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Opinie naszych klientów

Zaufali nam

Cały czas jesteśmy do dyspozycji klienta!

Na początku współpracy zapraszamy na spotkanie w celu:

 • ustalenia zakresu i zasad współpracy
 • uzgodnienia sposobu oraz terminu dostarczania dokumentów
 • ustalenia strategii podatkowej

U nas Twoja firma posiada:

 • gwarancję poufności danych
 • elektroniczną kopię wszystkich baz danych
 • informacje o bieżących zmianach w systemie podatkowym